KAMA

Zasoby ludzkie

W naszej firmie Departament HR pracuje aby wdrożyć politykę jakościową, zapewnić informacje techniczne, skutecznie uformować kulturę korporacyjną i stworzyć środowisko, w którym uda się zwiększyć motywacje i efektywność pracowników. W celu utrzymania tych standardów określa się niezbędną politykę.

Aby to osiągnąć stawiamy następujące cele:

  • Zrozumienie i tłumaczenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
  • Zaczynaliśmy działać będąc firmą rodzinną w związku z tym zależy nam żeby tworzyć dobre relacje międzyludzkie pomiędzy pracownikami.
  • Rezygnując z klasycznego modelu zarządzania personelem, zachęcanie do przewodzenia w firmie i szkolenie zintegrowanych pracowników zgodnie ze strategiami i celami firmy,
  • Zaszczepianie świadomości pracowania z pasją i radością tak jakby to zawsze był pierwszy dzień w pracy, bez obaw co przyniesie jutro,
  • Zapewnianie ciągej możliwości rozwoju kariery zawodowej managerom średnego i wyższego szczebla, którzy są preferowani w firmie,
  • Przywiązywanie wagi do sugestii, pomysłów i porad każdego pracownika tak jakby byli oni współwłaścicielami firmy,
  • Każdy pracownik posiada określone umiejętności, a celem naszego działu jest odkrywanie ich,
  • Prawdziwy postęp nie bierze się z bycia postępowym, a z dokonywania postępów. Naszym celem jest przestrzeganie polityki firmy, która nie tylko rozważa pomysły, ale również zastanawia się jak je wdrożyć do środowiska pracy.
Zasoby ludzkie
Formularz Zgłoszeniowy do Pracy