پروفیل شرکت

 

در سال 1970 کار خود را با 8-10 نفر پرسنل و در آتلیه ای به مساحت 200 متر مربع شروع کرده است. 

 

 

شرکت ما که تکنولوژی را از نزدیک تعقیب می نماید به جز ترکیه در کشور های انگلیس و روسیه و آلمان دارای مراکز فروش محصولات می باشد.