KAMA

Lidské zdroje

Personální oddělení v naší firmě pracuje tak, aby mohlo být účinné v tvorbě kultury instituce, za použití filozofie celkové kvality a aby mohlo vytvářet prostředí, které bude podporovat zvýšení motivace a efektivity zaměstnanců a navíc k udržení popsaného poskytuje technické informace určováním nezbytných zásad.

Naše cíle pro tento účel jsou:

  • Porozumět a vysvětlit strategii růstu firmy
  • Vycházíme-li z toho že jsme rodinná firma, pečovat o formování vztahů mezi zaměstnanci v tomto duchu,
  • Distancováním se od klasického vedení zaměstnanců, podpořit vedoucí postavení společnosti a vyškolit personál, který bude sjednocený s cíly a strategiemi firmy, 
  • Vštípit personálu vědomí, že mohou pracovat každý den s nadšením a vzrušením jako v den nástupu, daleko od starostí o budoucnost,
  • Vzhledem k tomu, že preferujeme personál pro střední a vysoký management v rámci firmy, poskytujeme nepřetržitý kariérní postup,
  • Každý člověk má na něco talent, cílem našeho oddělení je tento talent odhalit,
  • Skutečný pokrok netkví v tom být progresivní, ale být schopný posouvat se dál, v této souvislosti myšlenky nezůstávají jen u vyslovení, ale snažíme se být schopni přenášet firemní politiku do pracovního prostředí.
Lidské zdroje

7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında iletmiş olduğunuz kişisel bilgileriniz, şirketimizin bünyesinde başvurduğunuz ilgili pozisyona ve başvurunuzla bağlantılı istihdam olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Kama Pres San ve Tic A.Ş. tarafından işlenecektir. Veri sahibi olarak ilgili kişi haklarınız, Kanun’un 11. Maddesinde belirtilmiştir. Özgeçmişinizin ve mesajınızın veri tabanımızda yer almasını istemediğiniz taktirde [email protected] adresi ile iletişime geçmenizi rica ederiz.

Formulář žádosti o zaměstnání