KAMA

Lidské zdroje

Personální oddělení v naší firmě pracuje tak, aby mohlo být účinné v tvorbě kultury instituce, za použití filozofie celkové kvality a aby mohlo vytvářet prostředí, které bude podporovat zvýšení motivace a efektivity zaměstnanců a navíc k udržení popsaného poskytuje technické informace určováním nezbytných zásad.

Naše cíle pro tento účel jsou:

  • Porozumět a vysvětlit strategii růstu firmy
  • Vycházíme-li z toho že jsme rodinná firma, pečovat o formování vztahů mezi zaměstnanci v tomto duchu,
  • Distancováním se od klasického vedení zaměstnanců, podpořit vedoucí postavení společnosti a vyškolit personál, který bude sjednocený s cíly a strategiemi firmy, 
  • Vštípit personálu vědomí, že mohou pracovat každý den s nadšením a vzrušením jako v den nástupu, daleko od starostí o budoucnost,
  • Vzhledem k tomu, že preferujeme personál pro střední a vysoký management v rámci firmy, poskytujeme nepřetržitý kariérní postup,
  • Každý člověk má na něco talent, cílem našeho oddělení je tento talent odhalit,
  • Skutečný pokrok netkví v tom být progresivní, ale být schopný posouvat se dál, v této souvislosti myšlenky nezůstávají jen u vyslovení, ale snažíme se být schopni přenášet firemní politiku do pracovního prostředí.
Lidské zdroje
Formulář žádosti o zaměstnání