KAMA

Човешки ресурси

Отделът по човешки ресурси в нашата фирма работи с цел да предостави техническата информация и определяйки необходимата политика да се приложи на практика общата философия по качество, да съдейства за създаване на корпоративна култура и да осигури среда за мотивация на работниците и за увеличение на производителността и също за опазването им. 

За постигането на тази цел;

  • Да разберем и да обясним стратегията на разрастване на фирмата,
  • Имайки предвид че нашата фирма е една семейна фирма, да предоставим възможност на работниците да създадат помежду си такива взаимоотношения,
  • Разграничавайки се от методите на класическия персонал, да стимулираме лидерството във фирмата, да обучим персонал обединен със целите и стратегиите на фирмата, 
  • Отдалечавайки хората от загрижеността за бъдеще, да им внушим настроение за работа всеки ден както е било през първият им ден, 
  • Да се предостави възможност за кариера на ръководителите от средно и висше ниво, избирайки ги сред персонала на фирмата,
  • Да се отделя необходимото внимание на предложенията, идеите и критиките на всеки работник имайки предвид че той/тя е учредител на фирмата, 
  • Всеки човек притежава талант. Целта на нашият отдел е да открием тези таланти. 
  • Истинският прогрес идва не от това да мислиш прогресивно, а от това да си прогресивен. На този принцип да следваме политиката че, не е достатъчно само да мислим, а в същото време да прилагаме идеите си в практика. 
Човешки ресурси

7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında iletmiş olduğunuz kişisel bilgileriniz, şirketimizin bünyesinde başvurduğunuz ilgili pozisyona ve başvurunuzla bağlantılı istihdam olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Kama Pres San ve Tic A.Ş. tarafından işlenecektir. Veri sahibi olarak ilgili kişi haklarınız, Kanun’un 11. Maddesinde belirtilmiştir. Özgeçmişinizin ve mesajınızın veri tabanımızda yer almasını istemediğiniz taktirde [email protected] adresi ile iletişime geçmenizi rica ederiz.

Заявление за постъпване на работа