واحد بهره برداری

TC - AT - 16 / I

TC - AT - 16 / I
TC - AT - 16 / I
CAD DOSYALARI

Dosyaları indirebilmek için sisteme giriş yapınız.

Ya da

Üye değilseniz şimdi ücretsiz üye olunuz.

   

شماره کد باز کردن دندانه سرعت وزن فاصله کار
TC - AT - 16 / | M3-M16 400 20 MAX.RADIUS 1600 MIN. RADIUS 500
واحد بهره برداری

محصولات دیگراین گروه