KAMA

منابع انسانی

در قسمت نیروی انسانی شرکت ما بر اساس فلسفه کیفیت و ایجاد تاثیرات چشمگیر بر روی فرهنگ اجتماعی و فعالیت کارکنان، ایجاد مکانی کاری مناسب برای کارکنان انجام می گیرد. همچنین برای حفظ موقعیت کاری موجود سیاست کاری مناسب تعیین شده و اطلاعات فنی افزایش خواهد یافت.

بر اساس این اصل اهداف ما;

استراتژی گسترش کاری را توضیح داده

به علت اینکه شرکت ما یک شرکت خانوادگی می باشد این رابطه را به تمامی کارکنان انتقال داده

به دور از روش کارکن کلاسیک ، آموزش و پرورش کارکنانی که بر اساس استراتژی و اهداف شرکت فعالیت نمایند.

ایجاد انرژی کاری در کارکنان به مانند روز اول که به کار شروع کرده اند.

به علت اینکه معاونت و مدیران را از داخل شرکت انتخاب می نماییم هر زمان امکان موقعیت کاری بهتر برای کارکنانمان موجود می باشد.

تمامی کارکنان همانند صاحب شرکت می توانید نظریات خود را نسبت به روند کارها در میان بگذارند.

هر شخص دارای توانایی های ویژه ای می باشد. هدف شرکت ما پرورش دادن توانایی های ویژه کارکنان می باشد.

هدف از پیشرفت فقط با فکر کردن نمی باشد بلکه باید پیشرفت را به وضوح دید. در این زمینه نه تنها از لحاظ فکری بلکه باید در انجام فعالیت ها نیز این پیشرفت به وجود بیاید.

منابع انسانی
فرم درخواست کار